Tips Kontra Dengue
 

Kung ikaw ay biglang nagkaroon ng mataas na lagnat na tumatagal ng 2 araw at nakakaramdam ng alinman sa mga sintomas na ito, agad na kumonsulta sa pinakamalapit na Primary Care Provider sa inyong lugar.
 

Mga Sintomas ng Dengue

 1. Panghihina
 2. Lagnat
 3. Pananakit sa likod ng mata
 4. Pananakit ng ulo
 5. Rashes (Pantal sa Balat)
 6. Pagsusuka
 7. Pananakit ng katawan at pamamaga ng mga kasukasuan
 8. Pagdurugo ng ilong pagkatapos ng lagnat
 9. Maitim na dumi
 
 

4S Para Iwas-Dengue

 1. Search and Destroy – Hanapin at sirain ang pinamumugaran  ng mga lamok.
 2. Seek early consultation – Kumunsulta sa doktor kung may sintomas ng hinihinalang dengue.
 3. Self protection measures – Magsuot ng mahahabang damit at gumamit ng mosquito repellelent.
 4. Say yes to fogging – (only during outbreaks) suportahan ang fogging o spraying sa “hotspot areas) kung saan tumaas ang mga kaso ng dengue.
 
Pinagmulan: @news5AKSYON via DOH
 
Mungkahing Basahin: