Sundin ang 4 O clock habit at mag search and destroy ng pwedeng tirahan ng lamok sa bahay, opisina o eskwelahan.


Let’s Crush Dengue, para hindi mag-Landing on You, para sa isang Healthy Pilipinas!


Sugpuin ang ang lahat ng lamok sa inyong lugar! Hanapin ang lahat ng posibleng tinitirhan ng mga kiti-kiti at itlog ng lamok, kagaya ng:


  • Lumang gulong,
  • Alulod,
  • Plorera,
  • Balde o Drum, at mga
  • Basura.


Mungkahing Basahin: