4 o'clock habit
Sundin ang 4 o’clock habit | Department of Health (@DOHgovph)

Sundin ang 4 o’clock habit at mag search and destroy ng pwedeng tirahan ng lamok sa bahay, opisina o eskwelahan.

Let’s Crush Dengue, para hindi mag-Landing on You, para sa isang Healthy Pilipinas!

Sugpuin ang ang lahat ng lamok sa inyong lugar! Hanapin ang lahat ng posibleng tinitirhan ng mga kiti-kiti at itlog ng lamok, kagaya ng:

  • Lumang gulong,
  • Alulod,
  • Plorera,
  • Balde o Drum, at mga
  • Basura.

Mungkahing Basahin: