paano maiiwasan ang leptospirosis

Mga paraan upang maiwasan ang leptospirosis


 • Magsuot ng bota at iba pang kasuotang pang-ulan,
 • Takpan ang mga sugat gamit ang mga waterproof na balot,
 • Iwasang sumuong o lumangoy sa baha,
 • Ugaliing mag-hugas kung hindi maiiiwasan ang tubig baha,
 • Palaging linisin ang mga sugat,
 • Huwag humawak sa may sakit o patay na hayop,
 • Palaging uminom ng malinis na tubig.


Ang leptospirosis ay may mild flu-like na mga sintomas na katulad ng sa dengue, typhoid, at viral hepatitis.


Ang mga sintomas na ito ay ang

 • lagnat,
 • panginginig,
 • sakit sa ulo,
 • pananakit ng kalamnan.


Komonsulta sa eksperto kung may nararamdamang mga sintomas ng leptospirosis at na-expose sa kontaminadong tubig. Huwag gamutin ang sarili gamit ang antibiotics.


Pinagmulan: PIA | World Health Organization


Mungkahing Basahin: