On
Ano ang imbaw?


Ang imbaw (Anodontia edentula) ay isang uri ng imbertebrato na kabilang sa grupo ng Mollusca at pamilya Lucinidae. Ito ay makikita sa rehiyon ng Indo-Pasipiko mula silangan hanggang timog Aprika, Madagascar, at Red Sea, hanggang silangang Polynesia at Hawaii at mula sa timog Australia hanggang hilagang Japan.


Ang katawan ay pikpik at nababalutan ng talukap sa magkabilang bahagi ng katawan. Ito ay makikitang nakabaon sa isang medyo mabuhangin at maputik na lugar sa bakawan. May bahagyang unat na laman ito na kung tawagin ay adductor. Ito ay nagtataglay ng bakterya sa hasang na nagpoproseso ng asupre na kinukuhan nito ng karamihan ng nutrisyon. Ang talukap ay binubuo ng calcium carbonate, kadalasan may dalawang parehong balbula na pinagdurugtong ng ligamento.


Karamihan sa mga klase na kabilang sa pamilya Lucinidae ay nawalan na ng gamit panghigop at kakayahang salain ang pagkain. Ang naitalang pinakamalaking imbaw ay may sukat na 9.0 sentimetro samantalang ang pinakamabigat naman ay may timbang na 210 gramo.


Ang imbaw ay matatagpuan lamang sa mga tropikong lugar kung saan tumutubo ang mga bakawan hanggang sa baybay na may lalim na 20 metro. Kadalasang kamay ang ginagamit na pangkuha nito.


Dahil ito ay hindi nakakalakad at walang kakayahang magtago, ang patuloy na pangongolekta ay maaaring magsilbing dahilan ng pagkaubos nito. May mga pag-aaral na nagsasabi na ang pangunguha ng imbaw ang nagiging sanhi ng pagkasira ng mga bakawan.


Kapag bumaon ang mga imbaw sa ilalim ng lupa, kadalasan ay ginagamitan ng panghukay para makuha ito kung kaya’t nasisira ang mga ugat ng bakawan. Ito ay popular na pagkain ng mga taong nakatira sa baybay. Bukod sa masarap ang laman, ito ay puwede ring gamitin na indikasyon ng polusyon at ang mga talukap ay maaaring gawing palamuti.


Pinagmulan: NCCA Official | Flickr


Mungkahing Basahin: