bakawan

Ang bakawan (Rhizopora mucromata) ay isang uri ng punongkahoy na tumutubo sa tubig-alat o tabang. Karaniwan itong makikitang tumutubo malapit sa karagatan.
 

 Ipinagdiriwang ngayong 26 Hulyo ang International Day for the Conservation of the Mangrove Ecosystem upang ipaalam ang kahalagahan ng ecosystem sa mga bakawan at ipalaganap ang mga solusyon para sa sustainable management at conservation ng mga ito.


Ang bakawan ay ay isang uri ng punongkahoy na tumutubò sa tubig alat o tabang. Karaniwan itong makikitang tumutubò malapit sa karagatan. Ito rin ay pook na maraming punongkahoy na bakaw o bakawan, isang lugar na pumapagitna sa lupa at karagatan na tinitirahan ng mga isda.


Napakahalaga ng bakawan sa ating kaligiran. Nagbibigay ito ng tirahan hindi lámang sa mga isda kundi maging sa mga ibon at iba pang ilahas na hayop. Tumutulong din ito sa paglinis ng ating hangin at tubigan sa pamamagitan ng matitibay na mga dahon at ugat nitó.


Bukod dito, nagbibigay ito ng proteksiyon sa mga tirahang malapit sa pampang dahil napipigilan nitó ang paghampas ng hangin at pagragasa ng alon mula sa karagatan lalo sa panahon ng bagyo.


Ang Nayong Pilipino Cultural Park and Creative Hub sa Manila Bay ay malapit sa Las Piñas – Parañaque Critical Habitat and Ecotourism Area (LPPCHEA) na isa ring mangrove ecosystem. May 8 species ng mangrove sa lugar na umaabot sa 30 ektarya ang lawak.


Natatangi ang mga ugat nito dahil maaari itong mabuhay sa ibabaw o ilalim ng tubig. Ang mga ugat nito ay may espesyal na katangian na mabuhay sa parehong ibabaw at sa ilalim ng tubig.
 

Ang punong ito ay karaniwang lumalaki nang mula dalawa (2) hanggang sampung (10) metrong  taas.
 

Ang terminong bakawan ay isa pang kahulugan. 

Maaari itong tumukoy sa pook na maraming punongkahoy na bakaw o bakawan, isang lugar pumapagitna sa lupa at karagatan na tinitirahan ng mga isda.
 
Ang punongkahoy na bakawan ay sinasabing pinagmumulan ng materyales sa paggawa ng bangka at muwebles.
 
Ginagamit din ito para sa paggawa ng uling.
 
Ang katas ng dahon at balat ng kahoy naman ay nagagamit na sangkap na pangkulay. Maaari din itong pagkunan ng pagkain tulad ng pulut, suka, at mantikang panluto.
 
Napakahalaga ng bakawan sa ating kaligiran.
 
Nagbibigay ito ng tirahan hindi lamang sa mga isda kundi maging sa mga ibon at iba pang ilahas na hayop. Tumutulong din ito sa paglilinis ng ating hangin at katubigan sa pamamagitan ng matitibay na mga dahon at ugat nito.
 
Nagbibigay-proteksiyon din ito sa mga tirahang malapit sa pampang dahil napipigilan nito ang paghampas ng hangin at pagragasa ng alon mula sa karagatan lalo sa panahon ng bagyo.
 
Ang bakawan ay tinatawag ding 
  • bakaw,
  • bakawang babae,
  • bakhaw,
  • bako,
  • bukaw,
  • mangrove, at
  • tagasa.

Pinagmulan: Kermit Agbas
 
Mungkahing Basahin: