pasismo
Pasismo | Baybayin Ateneo (@baybayinateneo)


Ano ang Pasismo?


Kahulugan ng Pasismo


Isang ideolohiya o uri ng pamamahala na inilalagay ang interes para sa bansa sa itaas ng interes at kapakanan ng mga mamamayan. Nagtataguyod ito ng diktadura na nagpapatupad ng mahigpit na kontrol sa ekonomiya at lipunan at ang marahas na pagsupil sa oposisyon.


Halimbawa:


Nakikita ito sa kalupitang militar at kahit sa sistematikong pagkontrol sa mga tao sa pulitika at sa kanilang isipan.


Mungkahing Basahin: