diktador

Ang Diktador ay isang pinuno na nagtataglay ng ganap na kapangyarihan sa bansa o estado. Sa pamamalakad nito, nagkakaroon ng-pag-apak sa demokrasya dahil sa pagkabawas o kawalan ng kapangyarihan at kalayaan ng mga mamamayan sa ilalim nito.


Halimbawa:


Sa pagpapatupad ng Martial Law, nagtaglay si Ferdinand Marcos ng ganap na kapangyarihan sa ilalim ng bagong konstitusyon na naging daan sa pagpapatupad niya ng awtoritaryaniskong pamamalakad.


Pinagmulan: @baybayinateneo