On
Ano ang taklobo?


Ang taklobo (Tridacna gigas) ang pinakamalaking uri ng kabibe na nabibilang sa pamilya Tridacnidae. Namamalagi ito sa ilalim ng dagat.


Likas na matatagpuan ito sa Filipinas, Australia, Indonesia, Japan, Thailand, Palau, Papua New Guinea, at Micronesia. Ang malawakang pangongolekta ng taklobo ang dahilan kung kaya kasama ito ngayon sa talaan ng mga nanganganib na uri ng hayop sa buong mundo.


Madalîng makilala ang taklobo dahil sa laki at haba nito. Napakakapal ng talukap o balat nito at ang dalawang bulba ay may tig-isang pares ng 4-5 tatsulok na nakausli paloob.


Kulay kayumanggi ang mata nito at may maliliit na mala-asul-berdeng bílog lalo na sa gilid. Makikita ang hasang nito sa may parang tubo na ginagamit sa panghigop ng pagkain.


Lumalaking mabilis ang taklóbo dahil kinakain nitó ang mga pagkaing nagmumula sa mga halamang algae na naninirahan sa loob nitó. Bilang kapalit, binibigyan ng taklobo ang mga algae ng isang ligtas na lugar at pagkakataong maabot ng síkat ng araw para magpatuloy ang photosynthesis.


Ginagamit din ng taklobo ang tubong panghigop ng tubig upang salain ang mga nagdaraang maliliit na hayop. Maaari nang mangitlog ang isang taklóbo pagsapit ng 9-10 taong gulang.


Isang popular na pagkain ang taklobo. Malimit din itong kolektahin para gamiting materyales sa paggawa ng mga estruktura. May mga pagsisikap na sa kasalukuyan upang tumaas ang populasyon ng taklobo tulad ng paglalagay muli sa mga baybayin na kilalang tirahan ng mga ito.


Pinagmulan: NCCA Official | Flickr


Mungkahing Basahin: