Ang Binatbatang Platong Tanso sa Laguna o Laguna Copperplate Inscription (LCI) ay mga sulat sa sinaunang baybayin na nakalimbag sa manipis na pirasong tanso na may sukat na 20 x 30 sentimetro.


Kahawig ito ng sistema ng panulat sa Java, Indonesia noong 750 hanggang 950 A.D. at naglalaman ng Taong Saka 822 o 900 A.D. Nalipat sa pangangalaga ng Pambansang Museo ng Filipinas ang LCI noong dekada 1990 pagkatapos itong bilhin mula sa isang kolektor ng antigong mga kasangkapan.


Sa pag-aaral nina Antoon Postma at Johan de Casparis, mga eksperto sa sinaunang pagsulat, ang wikang ginamit sa pagsulat ay matandang Tagalog na may halong Sanskrit, matandang Malay, at Java.


Ang teksto diumano ay tungkol sa isang mahalagang tao na hindi pa nababayaran nang buo ang pagkakautang ng ginto kaya nahaharap sa panganib ng pagkakaalipin.


Noong Taong Saka 822, Marso hanggang Abril, Lunes, ibinigay kay Binibining Angkatan, kasama
ang kamag-anak na si Bukah ang dokumentong nagpapawalang-sala sa Kagalang-galang na si Namwran. Kasama sa napalaya ang mga kamag-anak ng nagkautang na dapat ay magiging kabayaran  din.


Sinuportahan ng ilang mga pinuno ang pagpapawalang-bisa sa kaso bagaman nakasaad na sa hinaharap, posibleng may taong hindi sasang-ayon sa desisyong ito. Pero hindi na malaman ang kongklusyon dahil putol ang inskripsiyon sa ika-10 linya.


Maaaring nasa ibang piraso ng tanso ang karugtong nito na kailangan pang makita upang mabuo ang kuwento.


Gayunman, ang Binatbatang Platong Tanso sa laguna ay isang materyal na patunay ng isang maunlad na katutubong sistema hindi lamang ng edukasyon kundi ng batas at konsepto ng katarungan.


Mungkahing Basahin: