On
Ano ang Ponzi Scheme?


Ang Ponzi Scheme ay isang klase ng panloloko kung saan kumikita ng pera ang mga nag-umpisa
ng organisasyon dahil sa binabayad ng mga ni-recruit nila.


Ang problema, marami sa ating mga kababayan ang nahihikayat na sumali sa mga Ponzi Scheme
dahil sa pangako ng mataas na kita.


Ang epekto nito ay matinding pagkalugi at kawalan ng pag-asa na makabangon.


Ang solusyon at maagang ituro ang “financial literacy” sa paaralan.


Sa pamamagitan ng pagturo ng “financial literacy,” mas magiging alisto ang kabataan na maiwasan
ang mga panloloko gaya ng Ponzi Scheme.


Edukasyon ang pangontra sa maling impormasyon.


Pinagmulan: www.wingatchalian.com


Mungkahing Basahin: