On
Ano ang unjust vexation?


Ang unjust vexation ay ang hindi makatarungang pang-aasar o pangiinis sa salita o kilos na nakakaapekto sa isang tao.


Ano ang parusa ng unjust vexation?


Ang paglabag sa batas na ito ay may kaukulang parusa ng pagkakulong mula 1-30 araw at multang
nagkakahalaga ng Php 1,000 hanggang Php 40,000


Pinagmulan: @AlistoGMA


Mungkahing Basahin