Ang Tatlong Kristal ng Pamamahala ay ang mga sumusunod:

1. Kristal ng Kongreso – Ang Kongreso ay hawak ng Senado at House of Representatives. Ito ang may kapangyarihang gumawa ng mga batas.


2. Kristal ng Hudikatura – Ang Hudikatura ay hawak ng Korte Suprema at mga hukuman. Ito and taga-husga kung tama ang batas at ang pagpapatupad nito.


3. Kristal ng Ehekutibo – Ang Ehekutibo ay hawak ng Pangulo, Bise Presidente, at Government Agencies. Ito ay may kapangyarihang ipatupad ang batas.


Walang isa sa kanila ang may kontrol sa lahat. Kapag napasakamay ito ng iisang tao,
yari tayo. (lahi)


Pinagmulan: @Lahi_PH


Mungkahing Basahin: