Paano magkaroon ng PERA investment

 Paano magkaroon ng PERA investment?


Maaaring magkaroon ng Personal Equity and Retirement Account (PERA) ang bawat Pilipino. Makipag-ugnayan lamang sa mga accredited na PERA administrator ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) upang malaman kung paano makilahok sa programa.


Ipaliliwanag ni Senior Director Jose Recon Tano ng BSP Financial Supervision Department 5 kung paano mag-invest sa PERA.


Maaaring panoorin ang buong panayam sa Usap Usapan! ng Radyo Pilipinas sa link na ito: https://bit.ly/rp-PERA


Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa PERA, bisitahin ang mga sumusunod:


PERA market participants and products: https://bit.ly/PERAuitf

FAQs on PERA: https://bit.ly/PERAfaqs

PERA microsite: https://bit.ly/PERApage


Ano ang kailangan sa PERA?

1. Ikaw ay nasa legal na edad (18 pataas)

2. Isang ID ng gobyerno


Kausapin nyo yung mga akreditadong tagapangasiwa ng PERA.


Ang mga akeditadong tagapangasiwa ng PERA ay ang mga sumusunod:

  • ATRAM Trust Corporation
  • BDO Unibank, Inc.
  • BPI Asset Management and Trust Corporation


Ang mga nabanggit ang siyang mangangasiwa ng inyong puhunan (investment).


Ang tanong, mayroon bang minimum?


Sa batas, walang minimum na kontribusyon, pero ang mga maaari ngayon na mga produkto ng PERA ay ang pinakamababang kontribusyong na Php 1,000. Maaaring makapagbukas ng PERA sa halagang Php 1,000


Mungkahing Basahin: