I-QR Ph na ang pagbabayad!

I-QR Ph na ang pagbabayad! | @bangkosentral


I-QR Ph na ang pagbabayad!


Ligtas, madali, at maaasahang pamamaraan ng pagbabayad ang QR Ph!


Inilunsad ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) noong 2019 ang QR Ph na siyang national QR code standard sa bansa.


Sa pamamagitan ng QR Ph, maaari nang magpadala, magbayad, o makatanggap ng pera kahit na magkaiba ang bangko o e-money issuer ng nagpapadala (sender) at tumatanggap (receiver).


Sa QR Ph, hindi na kailangang i-type ang account details ng padadalhan. Ligtas rin ang iyong personal information!


Panoorin ang video para malaman mga benepisyo sa paggamit ng QR Ph Person to Person (P2P) payments.


Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa QR Ph P2P, bisitahin ang link na ito:

FAQs tungkol sa QR Ph P2P: https://bit.ly/QRPhP2P


Para makita ang listahan ng mga participating bank at e-money issuer sa QR Ph, maaaring i-click ang link: https://bit.ly/QRPhBanksEMI


Para malaman kung paano mag-generate ng sariling QR Ph Code, maaaring i-click ang link: https://bit.ly/QRP2Pgen


Para malaman kung paano magbayad o magpadala ng pera gamit ang QR Ph, maaaring i-click ang link: https://bit.ly/QRPhVideos


Mungkahing Basahin: