On

 

Tamang Kaalaman at Kalinga sa Pagpapasuso

Tamang Kaalaman at Kalinga sa Pagpapasuso | @PIA_III via Department of Health (@DOHgovph)


Sama-samang itaguyod tamang kaalaman at kalinga sa pagpapasuso!


Safe at consistent na infant and young child feeding practices.


Pagpapasuso ng tama, sapat, at eksklusibo mula edad 0 hanggang 6 na buwan.


Pagpapakain ng iba't ibang masusustansyang pagkain mula 6 na buwan kasabay ang tuloy-tuloy na pagpapasuso hanggang dalawang taon o higit pa.


Ang pinakamabisang paraan para pakainin ang mga bata sa kanilang first 1000 days!


Mungkahing Basahin: