Justo Takayama

Sino si Justo Takayama?


Si Justo Takayama Ukon ay isang Hapon na "Daimyo," na kinikilala bilang isang banal na tao ng Simbahang Katoliko. Ang Daimyo ay isang maharlika sa Hapon.


Tinalikuran niya ang kanyang mataas na estado sa buhay upang mamuhay ng may kabanalan sa ilalim ng paniniwalang katolika, at dahil dito ay siya ay itinakwil sa Hapon at napilitang lumipat sa Maynila noong 1614 kung saan niya itinuon ang kaniyang natitirang mga panahon sa pagdarasal at kabanalan. 


Siya ay namatay dalawang buwan matapos makarating sa Maynila.


Ang kanyang beatipikasyon ay inaprubahan ni Papa Francisco noong 2016, at ang seremonyas ay ipinagdiwang noong 2017 sa Osaka, Hapon. Inaasahan ng kanyang mga deboto na siya ay magiging isang ganap na santo balang araw.


Pinagmulan: @intramurosph


Mungkahing Basahin: