Alam n’yo ba na “haro” ang tawag ng mga residente ng Catanduanes sa mga bayawak? Ano ang tawag sa bayawak sa inyong lugar, mga ka-Born?


Mungkahing Basahin: