trap para sa bayawak

 TRAP PARA SA BAYAWAK, BAWAL!


Bawal ang panghuhuli ng wildlife sa bansa! Pero ang ilan, patuloy sa paglalagay ng trap tulad ng panghuhuli sa mga bayawak na ito. Pero sa tulong ng LGU, tinatanggal nila ang mga trap at pinapakawalan ang mga nahuli nito para ibalik sa wild.

Pinagmulan: @BorntobeWildGMA

Mungkahing Basahin: