bayawak

Pinaka-common na species ng bayawak sa Pilipinas


Alam nyo ba?


Alam nyo ba na isa sa mga pinaka-common na species ng bayawak sa Pilipinas ang “marbled watered monitor lizard.” Palagi itong nahuhuli at napupunta sa lugar ng mga tao.


Mungkahing Basahin: