Ang Pananamit ng Masa

Ang Pananamit ng MasaBukod sa mga alahas, ang mga mamahaling mga tela katulad ng pinya ay ginamit ng mga mayayaman upang magpakita ng karangyaan. Pero hindi nito ibig sabihin na ang mga masa ay hindi marunong manamit.


Halos lahat ng mga indio ay mayroong isang set ng espesyal na damit para sa mga espesyal na mga okasyon katulad ng pagsimba kada linggo. Ang mga lalake ay mayroong pinong kamisa, isang pares ng pinong pantalon, at isang pares ng sapatos. Ang mga babae naman ay may pinong kamisa, belo, at mga saya at pares ng mga sapatos na hindi bababa sa dalawa. Ang kahirapan ay hindi

naging dahilan para hindi manamit ng marangal.


Mungkahing Basahin: