paano bumili ng lupa na walang titulo
Paano bumili ng lupa na walang titulo?


Paano bumili ng lupa na walang titulo pero may tax declaration?


Ano ba ang tax declaration?

Ito ay isang property record nang lokal na gobyerno na nakakasakop sa lupa na siyang naniningil ng real property tax.


Ang deklarasyon ng buwis at mga resibo ay hindi tiyak na katibayan ng pagmamay-ari o ng karapatang magkaroon ng lupa kapag hindi sinusuportahan ng anumang iba pang ebidensya. Ang mga ito ay pahiwatig lamang ng pag-aangkin ng pagmamay-ari.


Ang mga resibo at deklarasyon ng buwis ay mga prima facie (Ang Prima facie ay isang ekspresyong Latin na nangangahulugang sa unang tingin o batay sa unang impresyon) na patunay ng pagmamay-ari o pagmamay-ari ng ari-arian kung saan binayaran ang mga naturang buwis.


Ang tax declaration at resibo, kasama ng patunay ng aktwal na pagmamay-ari (pag-ukupa) ng ari-arian, maaari silang maging batayan ng isang paghahabol para sa pagmamay-ari.


Yung nagbebenta dapat ay ang siyang tunay na umuukupa sa ebenebentang lupa.


Safe ba bumili ng lupa na walang titulo?

Peligroso pero posible. Ang mahalaga ay gawin ang kinakailangang pag-iingat.


Tandaan ang mga bagay na ito:

  1. Alamin ang pagkakakilanlan ng nagbebenta (hanapin ang kanyang government issued id gaya ng passport, drivers license, sss, at iba pa.
  2. Alamin kung pwedeng angkinin o patituluhan ang lupa (magpunta sa local na CENRO ng DENR at humingi ng certificate)
  3. Alamin kung ang nagbebenta ang aktwal na humahawak o nakatira sa lupa at walang ibang naghahabol sa lupa. (magpunta sa CENRO at alamin kung may nagpoprotesta)
  4. Alamin kung gaano katagal na ang nagbebenta sa pag-ukupa niya sa lupa. (kapag 10 taon o higit pa na siya duon, medyo safe na bilhin yung lupa)
  5. Alamin kung ang nagbebenta ay updated sa pagbabayad ng buwis sa lupa.
  6. Alamin kung ang nagbebenta ay nag-apply para sa isang homestead o agricultural free patent o residential free patent. (para malaman kung anong klase ng lupa ang ebenebenta, punta uli sa CENRO DENR para malaman ito at kung pwede ilipat sayo ang pagmamay-ari)


Mas mainam na sumangguni sa isang abugado bago bumili ng lupa para safe.


Mungkahing Basahin: