ang lindol noong 1863

Ang lindol noong 1863


Ang huling malaking lindol na sumira sa Maynila ay nangyari noong 1645. Sa mahigit 200 taon ang Maynila ay lumaki at umunlad. Ang mga gusali ay nagsi-taasan at naging mas magaganda. Subalit, ang pag unlad ay natigil noong 1863 nang nagkaroon muli ng isang malakas na lindol. Ang pag yanig ay hindi tumagal ng isang minuto, ngunit ito ay sapat para gumuho ang buong lungsod.


Nang unang dumating si Jose Rizal sa Intramuros noong 1872, tinawag nya itong malagim. Ito ay dahil kahit halos isang dekada na ang lumipas, ay lungsod ay hindi pa lubos na nakaka bangon. Pero sa kalaunan, ito ay nakabangon din. Marami sa mga

makasaysayang mga gusali sa ala-ala ng Intramuros ay itinayo matapos ng lindol noong 1863.


Mungkahing Basahin: