On
linggo ng musikang pilipino
Linggo ng Musikang Pilipino | Nayong Pilipino Foundation (@atingnayon)


Linggo ng Musikang Pilipino

Stay at home man tayo ngayon at physical distancing, ating ipagdiwang ang musikang sariling atin.

Ang huling linggo ng Hulyo ay Linggo ng Musikang Pilipino sa bisa ng Proklasyon Blg. 933 s. 2014.


Pinagmulan: Official Gazette of the Republic of the Philippines (https://www.officialgazette.gov.ph/2014/12/19/proclamation-no-933-s-2014/)


Mungkahing Basahin: