Buwan ng Panitikan

Buwan ng Panitikan

Ang buwan ng Abril ay Buwan ng Panitikan alinsunod sa Proklamasyon Bilang 968 na nilagdaan noong 2015. Ngayong taon, ipinagdiriwang ito sa temang “Limandaang taon ng Pagsulat sa Kalibutang Filipino” bilang pagkilala sa gampanin ng panitikan sa pagbubuo ng kasaysayan.

Pinagmulan: @NCCAOfficial (National Commission for Culture and Arts)

Mungkahing Basahin: