Ano ang Demensya?


Ang demensya ay isang pangmatagalan at lumalalang sakit. Ang mga taong may demensya ay nakakaranas ng paghina ng kakayahan ng isip na hindi karaniwan sa normal na pagtanda.


Naaapektuhan ng demensya ang memorya, pag-iisip, oryentasyon, pag-unawa, kalkulasyon, kakayahang matuto, lengguwahe, at pagpapasya.


Ito ay sanhi ng iba’t ibang mga sakit at pinsala sa utak. Ang pinaka-karaniwang uri nito ay ang Alzheimer’s disease na nangyayari sa 60-70% na kaso ng mga may demensya.


Ang vascular dementia ang pangalawang pinaka-karaniwang uri, at ito ay nangyayarisa 10% ng mga kaso ng demensya.


Mungkahing Basahin: