payneta
Payneta | UP Che Costume Museum (upche.costumemuseum)

Payneta

Espanyol (peineta, “suklay”)

Isang suklay na palamuti sa buhok ng mga babae. Kung minsan, sinusuot din ito kasama ang mantilla o belo.

Karaniwang gawa ito sa kala. Sa mga mayayamang india at mestiza, ang payneta nila ay pinalamutian ng ginto at hiyas.

Mungkahing Basahin: