fantoche
Fantoche| UP Che Costume Museum (upche.costumemuseum)

Fantoche

Espanyol (“maryonet”)

Tinatawag ding tusok o talsok sa Tagalog, isang pang-ipit ng buhok. Ito’y hugis-U na patulis ang dalawang dulo.

Nauso ang mahabang buhok sa mga mayayamang babae, kaya ang fantoche nila ay may mga palamuti na yari sa ginto at hiyas.

Mungkahing Basahin: