belo
Belo | @atingnayon


Ang belo (veil) na ito ay yari sa cotton at may burdang hugis bulaklak na kulay dilaw, pula, luntian, at bughaw.

A veil or belo in the tagalog vernacular. This white cotton textile has distinct embroidered floral elements in yellow, red, green, and blue threads.


Mungkahing Basahin: