Mga Dapat Malaman sa Cervical Cancer
Mga Dapat Malaman sa Cervical Cancer | Department of Health via PIA Gitnang Luzon (@PIA_RIII)


Mga Dapat Malaman sa Cervical Cancer


Para sa mga kababaihan, alagaan ang inyong kalusugan upang maiwasan ang cervical cancer. Regular na magpasuri para rito sa iyong doktor or primary care providers.


Magpa-cervical cancer screening at magpabakuna laban sa human papilloma virus (HPV)!

 

Nasaan ba ang cervix o kuwelyo ng matres?


May mga bahagi ng ating katawan na hindi natin basta-basta nakikita. Ang cervical cancer ay ang labis na pagdami ng abnormal cells sa cervix o kuwelyo ng matres.

 

Sakit ito na maaaring humantong sa kamatayan o matinding kapansanan


Ang cervical cancer ay dulot ng Human Papillomavirus (HPV) na naipapasa sa pamamagitan ng relasyong sexual o pagdidikit ng balat ng ari.


Maagang indikasyon nito ang ilang pagbabago sa cervix na hindi basta-basta nakikita o nararamdaman.

 

Mungkahing Basahin: