benepisyaryo ng sustainable livelihood program
Sinu-sino ang maaaring maging benepisyaryo ng Sustainable Livelihood Program? | @dswdserves

Sinu-sino ang maaaring maging benepisyaryo ng Sustainable Livelihood Program ?

  1. Mga munisipyo na idineklara bilang disaster-affected area;
  2. Mga mahihirap na sambahayang natukoy sa pamamagitan ng Listahanan
  3. Mga pamilyang kabilang sa mga marginalized at vulnerable o mahinang sector tulad ng Indigenous People, Persons with Disabilities, Internally Displaced Persons, Out-of-School Youth, at iba pa;
  4. Ang mga mahihirap na hindi benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Listahanan database na nagnanais makasali sa SLP ay kailangang sumailalim sa pagsusuri sa pamamagitan ng SLP Means Test upang matukoy kung maaaring maging potensyal na kalahok; at
  5. Maaaring sumali hanggang dalawang miyembro sa bawat sambahayan, ngunit kailangan na magkaibang Program Tracks ang kanilang kukunin.

Mungkahing Basahin: