On
imbute
Imbute | Museo ng Baliwag (@museongbaliwag)


Ano ang Imbute?


Ang imbute o kalupkop na buto ay isang tradisyonal na likhang-kamay sa industriya ng paggawa ng muwebles mula sa Baliwag kung saan ang mga buto ng kalabaw ay kinakalupkop (ibinabaon) sa mga kahoy na muwebles bilang pangdekorasyon.


Ang kalye ng Cunanan sa Baliwag ay ang lugar kung saan lumago ang industriyang ito.


Ang imbute bilang isang tradisyonal na pamamaraan ng paglalagay ng dekorasyon sa muwebles ay matatagpuan na noon pa mang ika-19 na siglo batay sa salaysay na ang isang grupo ng mga baul ay kinomisyon ng isang pamilya sa San Miguel upang maitanghal sa Europa sa huling bahagi ng siglo ng 1800.


Alamin pa ang tungkol sa tradisyonal na sining na ito sa munting eksibisyon na “Baliwag Imbute” sa Museo ng Baliwag.


Mungkahing Basahin: