On
Bawal ang pagpapako sa puno | @DENROfficial via @DENR$AOfficial FB


Bawal ang pagpapako sa puno


Bawal ang pagpapako ng anumang advertisement paraphernalia sa mga punongkahoy.

 

Ang puno ay buhay at ang puno ay buhay. Ikaw kaya ang pakuan, anong mararamdaman mo?


Ang pagpapako ng anumang advertisement paraphernalia, kasama ang election campaign materials, ay ipinagbabawal sang-ayon sa Republic Act No. 3571 at Presidential Decree No. 953.


I-report ang mga lumalabag sa pinakamalapit na DENR sa inyong lugar.


Multa at Parusa (sang-ayon sa Presidentia Decree No.953)
Php 500 – Php 5,000 o pagkakakulong ng 6 buwan hanggang 2 taon.


Mungkahing Basahin: