On

 

panghuhuli ng isda gamit ang pangunguryente

Ilegal ang panghuhuli ng isda gamit ang pangunguryente


Sa pinaigting na pagpapatupad ng RA 10654 o ang batas laban sa mga illegal unreported and unregulated fishing, inaabisuhan ng BFAR ang publiko na ilegal ang panghuhuli ng isda gamit ang pangunguryente.


Babala: Para sa sinumang napatunayan na gumagamit ng kuryente (Electrofishing) sa pangingisda.


Base sa Kabanata VI, Seksiyon 92 ng RA 10654: Pangingisda gamit ang mga pasabog, nakakapinsala, o nakakalasong kemikal o kuryente ay may parusang pagkabilanggo ng anin (6) na buwan at multang php 5,000.


Pinagmulan: PIA Gitnang Luzon


Mungkahing Basahin: