On
pagbagsak ng intramuros sa hukbong british
Ang pagbagsak ng Intramuros sa Hukbong British | @socsciclopedia (Instagram) via “Filipinos Struggle Through History ni Carlos “Botong” Francisco


Ang pagbagsak ng Intramuros sa Hukbong British


Magbubukang-liwayway sa araw na ito noong 1762, sinimulan ng mga pwersang British ang kanilang huling pagkubkob sa Intramuros, sa lungsod ng Maynila. Ito ay matapos ang pagsalakay ng malaking pwersang British laban sa mga pwersang Espanyol sa Maynila simula noong Setyembre sa parehong taon.


Umaga noong araw na iyon, sinimulan ng mga British na paputukan ng kanilang mga kanyon ang silangang bahagi ng pader ng Intramuros, na ikinasira ng mga depensa ng mga pwersang Espanyol at ng mga kakampi nilang mga katutubong Kapampangan.


Sinimulan rin ng mga British na sunugin ang mga gusali sa likod ng mga matitibay na depensa ng mga Espanyol, at paglubog ng araw ay sumugod na ang mga sundalong British sa nasirang bahagi ng Intramuros.


Matagumpay nang nakapasok ang mga British sa mga tarangkahan ng Intramuros, habang ang noo’y naiwang pansamantalang Gobernador-Heneral ng Pilipinas na si Arsobispo Manuel Rojo ng Maynila ay kinukumbinsi na ng mga opisyales na Espanyol na ilatag ang mga kondisyon ng pagsuko ng lungsod sa mga bagong mananakop, ngunit matatag pa din ang arsobispo na hindi isusuko ang simbolo ng kapangyarihan ng Espanya sa Pilipinas sa mga iyon.


Pero dahil nakitang wala na silang laban sa mga sumasalakay na British, sumuko si Arsobispo Rojo kinabukasan, ika-6 ng Oktubre.


Sanggunian:
• Malacñan Palace Presidential Museum and Library (n.d.). British conquest of Manila. https://www.malacanang.gov.ph/the-british-conquest-of-manila/


Mungkahing Basahin: