On
cruz
Cruz: Bugtong sa Wikang Ilokano | @GrupoKalinangan via “A Little Book of Filipino Riddles” ng The Project Gutenberg

CRUZ (cross): Bugtong sa wikang Ilokano

“Dua ti taquiagna,
maysat sacana,
adda olo aoan matana.”

Ilocano

Two arms, one leg and
a head, but no eyes.

A Little Book of Filipino Riddles
By Project Gutenberg

Mungkahing Basahin: