On
cruz
Cruz: Bugtong sa Wikang Ilokano | @GrupoKalinangan via “A Little Book of Filipino Riddles” ng The Project Gutenberg


CRUZ (cross): Bugtong sa wikang Ilokano

“Dua ti taquiagna,

maysat sacana,

adda olo aoan matana.”


Ilocano


Two arms, one leg and

a head, but no eyes.


A Little Book of Filipino Riddles

By Project Gutenberg


Mungkahing Basahin: