On
balanga ampong nasi
Balanga Ampong Nasi | @GrupoKalinangan via A Little Book of Filipino Riddles” ng The Project Gutenberg

Balanga Ampong Nasi (a pot of cooking rice)

Balanga Ampong Nasi ay isang bugtong mula sa wikang Kapampangan.

“Ing caballero cung negro
makasake yang attung cabayu
dapat kikiak yang anting loco.”

Kapampangan

My black horseman rides
three horses but he is
crying like a fool.

A Little Book of Filipino Riddles by Project Gutenberg

Mungkahing Basahin: