On
puluguan
Puluguan | @GrupoKalinangan via A Little Book of Filipino Riddles” ng The Project Gutenberg

PULUGUAN (hen house)

Ang Puluguan ay isang bugtong mula sa wikang Bisaya.

“Sacay sino balay ina nga
puno sang ventana?”

Bisaya

Whose is that,
which is full of windows?

A Little Book of Filipino Riddles by Project Gutenberg

 

Mungkahing Basahin: