On
culog
Culog | @GrupoKalinangan via A Little Book of Filipino Riddles” ng The Project Gutenberg

Culog (thunder)

Culog: isang bugtong mula sa wikang Tagalog.

“Vaca co sa Maynila,
hangang dito, dinig
ang unga.”

Tagalog

My cow in Manila,
whose mooing is heard here.

A Little Book of Filipino Riddles by Project Gutenberg

Mungkahing Basahin: