On
culog
Culog | @GrupoKalinangan via A Little Book of Filipino Riddles” ng The Project Gutenberg


Culog (thunder)


Culog: isang bugtong mula sa wikang Tagalog.


“Vaca co sa Maynila,

hangang dito, dinig

ang unga.”


Tagalog


My cow in Manila,

whose mooing is heard here.


A Little Book of Filipino Riddles by Project Gutenberg

 

Mungkahing Basahin: