On
uran
Uran: Bugtong mula sa wikang Bagobo | @grupokalinangan

Uran: Bugtong mula sa Wikang Bagobo

“Gassa’ ni apu’
Na hannad kavilang.

Gassan apu’
Kannag kavilang.”

Bagobo

The arrows of grandfather
That cannot be counted.

The arrows of grandfather
Cannot be counted.

Bagobo Riddles
By E. Arsenio Manuel

Mungkahing Basahin: