On
Uran: Bugtong mula sa Wikang Bagobo


“Gassa’ ni apu’

Na hannad kavilang.


Gassan apu’

Kannag kavilang.”


Bagobo


The arrows of grandfather

That cannot be counted.


The arrows of grandfather

Cannot be counted.


Bagobo Riddles

By E. Arsenio Manuel


Mungkahing Basahin: