On

Hebalo: Bugtong mula sa wikang Waray


Nagtanum ako ug usa

ka puno sa taliwala sa

laud,

walay laing

nakakoha ug dili anh

akon hinahuna.


Hebalo


I planted a tree in the middle of the sea,

nobody can get it except me.


Knowledge


Mungkahing Basahin: