On
mata
Mata: isang bugtong mula sa wikang Bagobo | Grupo Kalinangan (@GrupoKalinangan) via Bagobo Riddles ni E. Arsenio Manuel

Mata (eyes): isang bugtong mula sa wikang Bagobo

“Aruwan anak
Na budtuk ta iddakko:
Wara’ nakagkita’.

Anak na aruwa’
Abaparivaoy yet buvungan
Kanna’ mabpakadkita’,

Idda ron
Ini ron.”

Bagobo

There are two siblings
Who since their birth
Have not seen each other.

There are two siblings
Living on each side of a mountain
Never seeing each other.

It is there now
It is here now.

Bagobo Riddles
By E. Arsenio Manuel

Mungkahing Basahin: