On
kandilang may sindi
Kandilang May Sindi | Grupo Kalinangan (@GrupoKalinangan via “A Little Book of Filipino Riddles” ng The Project Gutenberg


Ang Kandilang May Sindi ay isang bugtong sa wikang tagalog.


“Kung babayaan mong ako ay mabuhay
yaong kamataya’y dagli kong kakamtan,
ngunit kung ako’y pataying paminsan
ay lalong lalawig ang ingat kong buhay.”

Tagalog

 

“If you let me live I shall soon die;
if you kill me I shall live long.”

A Little Book of Filipino Riddles
By Project Gutenberg

 

Mungkahing Basahin: