On
nagayanayat
Nagayanayat | @grupokalinangan


Isang bugtong mula sa wikang Ilokano: NAGAYANAYAT (loving each other)


“Nag molaac iti masetas ditoy

locong iti dacolapco iti pinag

si bogco toy loac quet iti

pinamorosco toy matac.”


Ilocano


I planted a plant in the midst

of the palm of my hand,

I watered it with my tears,

I gathered it with my eyes.


A Little Book of Filipino Riddles by Project Gutenberg


You may want to read: