On
nagayanayat
Nagayanayat | @grupokalinangan

Isang bugtong mula sa wikang Ilokano: NAGAYANAYAT (loving each other)

“Nag molaac iti masetas ditoy
locong iti dacolapco iti pinag
si bogco toy loac quet iti
pinamorosco toy matac.”

Ilocano

I planted a plant in the midst
of the palm of my hand,
I watered it with my tears,
I gathered it with my eyes.

A Little Book of Filipino Riddles by Project Gutenberg

You may want to read: