cobble stone at riles ng tranvia

Lumitaw ang orihinal na cobble stone at riles ng tranvia sa San Fernando Bridge, Binondo.


Ang cobble stone at riles na ito ay pinaniniwalaan na mula pa noong 1700s o 1800s. Makikita rin sa lugar ang tahanan nila Antonio at Juan Luna at gayundin ang tambayan ni Gat. Jose Rizal ang Pancieteria Macanista de Buen Gusto.


Samantala, matatagpuan naman sa paanang bahagi ng tulay ang “fictional” na tahanan ni Maria Clara at Kapitan Tiago.


Pinagmulan: @DTCAM_ (Department of Tourism, Culture, and Arts of Manila via Jojo Macapagal


Mungkahing Basahin: