inang kalikasan

Huwag kang tampalasan sa inang kalikasan!

Tandaan:

Ang yamang tubig ay hindi basurahan,

Huwag kang para-paraan…

Kung ayaw mong maparusahan!

RA 9275: Philippine Clean Water Act of 2004

– Bawal magtapon ng anumang bagay sa mga ilog, sapa, batis, lawa, at dagat na maaaring magdulot ng polusyon at pagpigil sa daloy ng tubig.

Multa at Parusa:

– Php 10,000-Php 200,000 kada araw ng paglabag at tataas ng 10% kada ika-dalawang taon.

Pinagmulan: fb/Cenro Calaca (Department of Environment and Natural Resources – CALABARZON)

Mungkahing Basahin:

1. Bukal

2. Panunumpa sa Inang Kalikasan