ano ang rabies

Ano ang rabies?

Ang rabies ay isang viral infection na maaaring mailipat sa tao sa pamamagitan ng kagat o kalmot mula sa isang infected animal, kagaya ng aso at pusa.

Paano maiiwasan at macontrol ang rabies?

1. Ugaliing pabakunahan ang alagang aso at pusa sa ikatlong (3) buwan nito at taun-taon pagkatapos ng unang bakuna.

2. Huwag hayaang gumala ang alagang aso sa lansangan dahil maaari silang makakuha ng rabies mula sa kagat ng mga asong gala.

Pinagmulan: @PIA_RIII (PIA Gitnang Luzon)

Mungkahing Basahin:

1. Asosena