bakuna

Paano ginagawa ang bakuna? Ano ang mga trial phases?


Exploratory Stage


Dito inaalam ang mga antigens na may potential na maging vaccine.


Pre-Clinical  Stage


Gumagamit ng mga test animals upang tignan kung ang experimental na bakuna ay epektibo.


Phase 1 Trial

1. Ginagamit ang bakuna sa <100 na volunteers.

2. Gumagana ba ang bakuna?

3. Safe ba ang bakuna?

4. Ano ang mga side-effects?


Phase 2 Trial

1. Ginagamit ang bakuna sa ilang daang mga volunteers.

2. Titignan ang epekto ng bakuna sa mas malaking grupo.

3. May karagdagang epekto ba ang bakuna na hindi nakita sa maliit na grupo?


Phase 3 Trial

1. Ginagamit ang bakuna sa ilang libo o daang libong mga volunteers.

2. Gumagana ba ang bakuna?

3. Safe ba ang bakuna?

4. Ano ang mga side-effects?


Approval for Use

Kapag napatunayang safe at effective ang bakuna, mabibigyan ito ng lisensya upang magamit ng publiko.


Phase 4 Trial

1. Patuloy na pag-monitor ng bakuna habang ito ay nasa merkado na.

2. Surveillance ng bisa at mga side effects ng bakuna.


Mungkahing Basahin: