bahay pag-asa

Bahay Pag-asa

Ano ang tinatawag na Bahay Pag-asa sa Albay?

Half-way house ang Bahay Pag-asa para sa mga battered women, abandoned teenagers, mga depressed na kababaihan.

Pagdating sa calamity, mayroong mga evacuation centers.Mayroon ding Bahay Pag-asa for boys, ito ay boystown.

Pinagmulan: @piadesk via Governor Al Francis Bichara (Albay)

Mungkahing Basahin:

1. Bahay na bato

2. Lumang Munisipyo