buwan ng katutubong filipino

Ang buwan ng Oktubre ay buwan ng katutubong Filipino


Ating pagpugayan ang galing at husay, at ang mayaman at makulay na kultura ng mga kapatid nating katutubo dahil ang buwan ng Oktubre ay Buwan ng Katutubong Filipino alinsunod sa  Proklamasyon Bilang 1906 (s. 2009). 


Pinagmulan: @NCCAOfficial


Mungkahing Basahin: