Sa Plasma, May Pag-asa!

𝗜𝗸𝗮𝘄 𝗯𝗮’𝘆 𝗴𝘂𝗺𝗮𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗺𝘂𝗹𝗮 𝘀𝗮 COVID-19? Ang iyong 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗮𝗹𝗲𝘀𝗰𝗲𝗻𝘁 𝗽𝗹𝗮𝘀𝗺𝗮 ay makatutulong para pagalingin ang mga taong malala ang kalagayan dahil sa virus.

Ikaw ba ay
1. Gumaling mula sa COVID-19, 14 na araw na ang nakalipas (may katibayang 2 beses nag-negatibo sa virus)
2. Edad 18-65 taong gulang; at
3. May timbang na 50 kilos pataas.

Magdonate na ng convalescent plasma!
Ang plasma ay ginagamit para pagalingin  ang pasyenteng may COVID-19.

Nakatutulong ito para palakasin ang immune system ng taong malala ang kalagayan dahil sa impeksyon ng virus.

Libreng isinasagawa ito sa pamamagitan ng pag-donate ng dugo ng donor patungo sa pasyenteng tatanggap ng plasma.

Para sa mga dagdag na katanungan, magpadala nd email sa convalescentplasma@stlukes.com.ph

Para sa mga nais mag-donate, tumawag sa:
St.Luke’s Global City: (02) 8789-7700 ext. 2096/2053; Ms.Maricar Beguiras: 0998-582-1944
St.Luke’s Quezon City: (02) 8723-0301 loc. 4725; Ms.Mona Lisa Beltran: 0998 582-1377

Pinagmulan: @KayanatinPH

Mungkahing Basahin:
1. Ano ang spot check sa panahon ng COVID-19?
2. Libreng Convalescent Plasma
3. Kadalasang tanong ukol sa convalescent plasma therapy